Kontakt

Informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu:
GOPS w Brzyskach z siedzibą: 38-212 Brzyska 11
Tel. 13 44601 03